Met welke vorm van oneerlijke concurrentie wordt u geconfronteerd?

Aanvullende informatie

Voortgang wegwijzer

Extra informatie

Vliegende winkels

Vliegende winkels zijn winkels die gedurende enkele uren of dagen artikelen aanbieden aan consumenten. Ze verkopen doorgaans vanuit gehuurde zalen waar detailhandel niet is toegestaan, zoals een horecagelegenheid, een partycentrum, een hotel, een sportcomplex of een sociaal centrum.​

Internetbedrijven
Internetbedrijven doen aan verkoop aan consumenten via internet en vestigen zich op magazijnlocaties, er is sprake van enkel en alleen een logistiek proces en de vestiging zit op de bestemming bedrijvigheid.

Detailhandel is - tenzij als zodanig bestemd - niet zomaar toegestaan; het bestemmingsplan dient in die activiteiten te voorzien. In de meeste bestemmingsplannen is detailhandel op bedrijventerreinen uitgesloten gelet op de verkeersaanzuigende werking. Detailhandel hoort immers niet thuis op een bedrijventerrein, behoudens perifere detailhandel (volumineuze handel zoals b.v. auto's, boten, caravans, tuincentra artikelen, bouwmarkt, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en woninginrichting).

Er is een trend waarneembaar dat internetbedrijven niet alleen online verkopen (verzenden van de online bestellingen vanuit de magazijnlocatie) maar ook direct op de magazijnlocatie (garage/bedrijfspand) goederen aan consumenten verkopen, al dan niet met een showroom aanwezig. Deze activiteiten zijn doorgaans in strijd met het bestemmingsplan.
 

Groothandels

Een groothandel is een (commerciële) onderneming die voor eigen rekening en risico goederen verhandelt die buiten de eigen onderneming zijn vervaardigd en die aan bedrijfsmatige (niet-consumptieve) afnemers (andere ondernemingen) worden afgeleverd. De hoofdfunctie van de groothandel is het 'voortstuwen' van goederenstromen. De groothandel intermedieert tussen de mogelijkheden die de leverancier heeft om te verkopen en de mogelijkheden die de afnemer heeft om te kopen.

(Zelfbedienings)groothandels zijn er dus niet voor de eindconsument, maar voor de tussenverkoop. Slechts diegene die als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel kunnen gebruikmaken van de groothandel. Op vertoon van het KvK-nummer kan een pasje worden verkregen waarmee inkopen kunnen worden gedaan ten behoeve van de onderneming. Er is echter een trend zichtbaar waarbij de groothandel zich steeds vaker op de eindconsument richt.